Bedding 2023

Klargøring af Alotria til første rigtige havsejlads i 25 år.

Værftopholdet i år blev et af de længere. I alt 18 dage på land, men der er også nået en del. Det primære er at den nye jetthruster stort set blev monteret. Der mangler de sidste ledninger mv. som der meget gerne skulle komme styr på hjemme i Christianshavn.

Alle søventiler der ikke allerede var Trudesign er skiftet, inkl. slanger, så hermed skulle bekymringer om tæring og frostspringning være historie.

Bunden fik den sædvanlige omgang, og dækket fik skridsikring.